در دنیایی که ارتباطات نقش مهمی را ایفا می کند، یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی بیشتر از هر زمان دیگری به یک ضرورت تبدیل شده است. یکی از بهترین زمان ها برای آموزش زبان انگلیسی، دوران کودکی است. کودکی فرصتی طلایی برای یادگیری است که هرگز تکرار نمی شود. بنابراین، باید از این فرصت استفاده کرد و مهات های لازم از جمله مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی را به کودکان آموزش داد.

ما در دبستان نسیم بهار 2 زنگ در هفته برای دانش آموزان کلاس زبان انگلیسی داریم

دانش آموزان جدید ابتدا توسط مسؤل دپارتمان زبان انگلیسی  مدرسه تعیین سطح شده  و سپس با دانش آموزان هم سطح خود در یک کلاس قرار خواهند گرفت و در طول سال تحصیلی 2 ترم آموزش زبان انگلیسی را خواهند گذراند.

آموزش افعال can و can not در قالب کارت بازی

دوره اعداد و پرسش و پاسخ در قالب بازی با توپ