ورزش کردن در دنیای امروز که تکنولوژی های کامپیوتری جدید، زمان زیادی از وقت دانش آموزان را گرفته و فعالیت بدنی آنها را کمتر کرده، و ضرورت ورزش در یادگیری و سلامت دانش آموزان اهمیت بیشتری پیدا می کنه. اما در بیشتر مواقع، ما از اهمیت فعالیت بدنی در یادگیری و سلامت دانش آموزان غافل می شیم، حتی گاهی متاسفانه ورزش در مدارس هم نادیده گرفته میشه و زنگ ورزش حذف میشه یا تبدیل به زمانی برای جبران عقب افتادگی درس های دیگه میشه. بعضی از اوقات هم معلمها سر و ته درس ورزش رو با یه موضوع تحقیق ورزشی برای مدرسه هم میارن. البته در دبستان نسیم بهار ما اهمیت خیلی زیادی برای فعالیت های جسمانی قائل میشیم

دانش آموزان دوره اول در زنگ ورزش به طور خاص و همچنین در زنگ های دیگر از سالن ورزش و اتاق بازی دبستان استفاده می کنند و دانش آموزان دوره دوم زنگهای ورزش را به مجموعه ورزشی بیرون از مدرسه میروند