آزمایشگاه جایگاهی بسیار تأثیر گذار در امر آموزش دارد
ما در دبستان نسیم بهار با ایجاد آزمایشگاه مدرسه بر آنیم تا بستر و زمینه ی مناسب برای روشن شدن ذهن کودکان ، شکوفایی استعداد های آنان و تقویت جرٱت برای دست زدن به خلاقیت و ابتکار را فراهم کنیم ما اعتقاد داریم یکی از رکن های اصلی آموزش ، یعنی آزمایش و تجربه ی عملی می تواند زمینه ی رشد و شکوفایی ذهنی و خلاقیت دانش آموزان را فراهم آورد . امیدواریم با نگاهی دوباره به امر آزمایش و جایگاه آزمایشگاه در برنامه های آموزشی ، دانش آموزان از رخوت و سستی یاد گیری صرفأ نظری در کلاس درس رهایی یافته ، به محیط مملو از تلاش درمحور کارهای عملی و تجربی آزمایشگاه هدایت شوند

چرا که آزمایش :
1– دانش آموزان را از حالت ذهنی خارج کرده ، یادگیری را ملموس و عینی می کند .
2 – موجب برانگیختن حس کنجکاوی و تفکر خلاق می شود .
3 – اثر خستگی جسمی و ذهنی دانش آموزان را کاهش می دهد .
4– توانایی اندیشیدن و استدلال را در دانش آموزان افزایش می دهد .
(( هنگامي كه دانش آموز يادگيري را به روش آزمايشگاهي تجربه مي كند ، مي تواند اشياء را لمس كند ، ببيند ، به صدا گوش دهد و درک عمیق تری از مسائل بدست آورد.
– هنگاميكه معلم و دانش آموز به روش آزمايشگاهي در كنار هم كار مي كنند حس تعاون و مشاركت در ميان آنها تقويت مي شود .
– روش آزمايشگاهي سبب رشد و گسترش مهارتهايي مي شود كه در مجموع دانش آموزان را به سوي مطالعه و تحقيق بيشتر سوق مي دهد.
– استفاده از آزمايشگاه مي تواند ضمن بالا بردن كيفيت آموزش وياد گيري ،يك عامل بسيار تحريك كننده در فعاليت آموزشي باشد.
– آزمايشگاه و استفاده از آن در تدريس مي تواند براي حس كنجكاوي وتقويت نيروي اكتشاف واختراع و تفكر دانش آموزان واعتماد به نفس و رضايت خاطر آنها باشد .
– استفاده از آزمايشگاه وآزمايش كردن به هنگام تدريس فعاليت آموزشي ويادگيري را جالب توجه وشيرين مي نمايد و در نتيجه دانش آموزان خسته وبي حوصله نمي شوند. ))