در دنیای امروز که فناوری دارای اهمیت بالایی است ، آموزش علوم آینده به دانش آموزان بسیار مهم و انجام آن کاری است ارزشمند برای ساختن نسلی تازه . آموزش رباتیک از دوران کودکی و خصوصا دوران دانش اموزی می تواند همواره تفکر خلاق آنها را پرورش داده و ذهن دانش آموزان را به سمت ابتکار و تفکر سوق دهد.
آموزش رباتیک به کودکان از این جهت که دنیای کاملا جدیدی را رو به روی آنها قرار می دهد که فرصت بروز خلاقیت داشته باشند مهم است ، فرصتی که شاید ایجاد آن در آینده رخ ندهد.
ما در دبستان نسیم بهار با برگزاری کلاس رباتیک سعی داریم که دانش آموزان به اهداف زیر دست یابند:
تقویت حافظه تصویری
تقویت هوش ریاضی
تقویت پیدا کردن راه حل مسئله
استفاده از ابزارها برای تسهیل امور زندگی
بهبود حس تعاون در کار گروهی
افزایش مهارت دست ورزی
و در آخر سرگرمی و تفریح