مشاوره از جمله ضروریاتی است که هر شخصی برای سازگاری با محیط و تغییرات بیولوژیکی خود به آن نیاز دارد.

کودکان نیز از این امر مستثنی نیستند و حضور مشاور در کنار آنها، به خصوص در مدارس لازم است.

حضور کودکان خردسال در این مقطع یک شرایط حساس و بحرانی هم برای کودکان و هم برای خانواده هایی که اولین تجربه حضور فرزندانشان در مدرسه را دارند ایجاد میکند.

بخصوص والدینی که اولین فرزندانشان را به مدرسه می فرستند مسلما خانواده جوان و کم تجربه ای خواهند بود، از طرفی حساسیت حضور یک کودک خردسال برای ساعت های متوالی در مدرسه و دور از خانواده باعث می شود تا بسیاری از این کودکان از نظر روانی آمادگی نداشته و دچار استرس و بحران شوند، مسئله دیگری که در این مورد مطرح است آن است که بچه ها در این مقطع شروع به آموزش مستقیم و رسمی می کنند، بنابراین شاید گروهی از این کودکان نتوانند به خوبی با محیط تطابق پیدا کرده و دچار مشکل شوند.

به دلیل اهمیت مطالب فوق در دبستان نسیم بهار ،  روانشناس متخصص کودکان 2 روز در هفته جهت مشاوره و راهنمایی معلمان ، اولیاء و دانش آموزان حضور دارد

همچنین دانش آموزان  یک زنگ در هفته در کلاس مهارتهای زندگی زیر نظر مشاور مدرسه شرکت کرده و به یادگیری مهارتهایی نظیر راه های برقراری ارتباط ، کنترل خشم ، چگونگی افزایش اعتماد به نفس و…می پردازند