براساس يافته هاي روان شناسي و علوم تربيتي، سال هاي پيش از دبستان در رشد و تربيت كودكان نقش اساسي و تعيين كننده اي دارد. در اين دوران حساس و مهم، يادگيري كودكان عميق تر، سريع تر و آسان تر انجام مي شود. توانايي هاي آنان در جنبه هاي مختلف رشد شكوفا مي شود و پايه هاي اصلي شخصيت آنها شكل مي گيرد.
در زمان پیش دبستانی است که عزت نفس در کودک ایجاد می شود. در این زمان کودک ارزش نام، دارایی و دوستان خود را بهتر می فهمد. در پیش دبستانی، هر کودکی یاد می گیرد که با معلمان و همکلاسی های خود صحبت کند

  • خلاقیت و کنجکاوی کودکان در محیط پیش دبستانی پرورش می یابد
  • پیش دبستانی به کودکان کمک می کند مهارت های اجتماعی کسب کنند
  • پیش دبستانی، کودکان را برای یادگیری مادام العمر آماده می کند
  • کودکان یاد می گیرند که مراقب خود و یکدیگر باشند
  • مهارت‌های زبانی ارتقا می‌یابند
  • رشد مهارت های شناختی و توسعه مهارتهای حرکتی
  • برنامه های نسیم بهار برای پیش دبستان:
  • آموزش دروس ریاضی ، فارسی، علوم (ویژه پیش دبستان)
  • قطار شادی، زبان انگلیسی ، ورزش ،